Milepæl – vi kan lage fôr til oppdrett

Flying Feeds grunnlegger David M. Tehrani. Foto: Tormod Ellingsen

Nå er Flying Feed Fredrikstad godkjent for bearbeiding av oppdrettede insekter til bruk i fiskefôr.

Oppdrettsfisken spiser tørrfôr formet som pellets. Rundt 70 prosent av fôret består av vegetabilske ingredienser som for eksempel soya mens cirka 30 prosent kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje. Vi mener at vår nye proteinkilde kan erstatte både soya og fiskemel i fiskefôret.

Vi tilfredsstiller altså regelverket både i Norge og EU. Det betyr at laksefôr nå kan inneholde norsk insektmel fra sort soldatflue-larver produsert av Flying Feed Fredrikstad!

Vi tror at insekter kommer til å bli en viktig råvare til bruk i fôr. Insekter er naturlig føde for mange dyregrupper i naturen. Det er nå stor interesse knyttet til bruk av insekter i fôr til matproduserende dyr.

Slaktemoden oppdrettslaks. Foto: Tormod Ellingsen

Protein er en begrenset ressurs, og det er behov for å finne gode alternativer. En god, bærekraftig og miljøvennlig utnyttelse av tilgjengelig protein i fôr krever at proteinet hentes fra et lavest mulig nivå i næringskjeden, eller at det benyttes ressurser som ikke egner seg som mat. Insekter har stort potensiale, fordi de kan omdanne organiske materialer til protein og fett av høy kvalitet.

Forsøk viser at fisken vokser like godt med insektmel som med tradisjonelle proteinkilder. Insektmel kan være en del av løsningen fordi sammensetningen av aminosyrer ligner på det vi finner i fiskemel.

Oppdrettsnæringen er avhengig av enda mer bærekraftige løsninger, og vi har dem. Foto: Tormod Ellingsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *